Nikomu nie należy objaśniać, jak
istotny jest język angielski oraz to,
żeby dziecko mogło jak najwcześniej uczyć się
go w sposób efektywny. Powstały
już bezkresne tomy
lektur i poradników wskazujących na to,
w jaki sposób można wspierać własne
dziecko w zmaganiach się z zagranicznym językiem. W tym miejscu
próbujemy zebrać w pigułce jedne z
najistotniejszych narzędzi, jakie okazały się
skuteczne w nauce języka angielskiego w większości przypadków.

angielski słownictwo ćwiczenia

Aktywna nauka języka angielskiego – jak wspomóc potomka?
Najistotniejsze
w nauce języka angielskiego w okresie dzieciństwa jest
połączenie jej z rozrywką. To daje
optymalne
wyniki, przede wszystkim
wtenczas, kiedy taka nauka jest
wspomagana przez
poprawnego
korepetytora. Dobrego – to znaczy, kochającego
nie jedynie język angielski,
ale i
dzieci, a do tego umiejącego tę wiedzę oraz miłość
przekazać.
Poza zaangażowaniem korepetytora
wolno wspierać dziecko poprzez zachęcanie go
do korzystania z takich porad dydaktycznych jak:

Flashcards karty obrazkowe

       Książeczki interakcyjne

       Ćwiczeniówki

Jako rodziciel, jakiemu zależy na
świetnych zdolnościach
językowych dziecka, musisz
posiadać również dostępny umysł na
stałe poszukiwanie pomysłów,
dyrektyw, akcesoryjnych materiałów,
które będą brzdąca ożywiać do
pogłębiania nauki, odkrywania innowacyjnych
słówek. Z w pewnych
sytuacjach dziecko samo
będzie domagało się dodatkowych bodźców,
koniec końców pokocha ten drugi język, a owoce tej namiętności
będą mu wspomagać przez całe życie – od
pozyskiwania
właściwych
stopni w szkolnej ławie, po pokaźniejsze możliwości w
kontekście kariery zawodowej.