Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie zupełnie niepotrzebnych. Lean to filozofia pracy polegająca na podejściu procesowym Najważniejszym zadaniem lean managment jest więc zminimalizowanie marnowania zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które czynności są niepotrzebne dla firmy.