Wśród wielu miast w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Staje się regionem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które dotknęły miasto w ostatnich latach sprawiają, że Kraków naprawdę idzie w górę.
Dobre nowości w Grodzie Kraka.
Co niezłego wypracowano w trakcie niedawnego czasu? Ilość napraw i inwestycji jest spora. Bardzo pomogły w tej materii finane EU, z których Kraków niemało korzysta. Szybkie postępowanie w zakresie zdobywania dotacji sprawiły, że gmina uzupełniła się o następne drogi, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz nowe obiekty użyteczności publicznej.
Niemałe zmiany są niewidoczne dla typowego obywatela. Nie znaczy to jednak, że nie funkcjonują. Zazwyczaj pomijamy historie, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami połączone. Typowemu mieszkańcowi Krakowa zdaje się, że w regionie za mało się dzieje. Tymczasem Kraków zmienia się w każdym obszarze. Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami, tworzeniu i modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowa filtrów przeciw hałasowi to tylko część zmian, jakie pomagają krakusom pełniej i wygodniej funkcjonować. Miasto rozwija się również pod kątem możliwości kulturalnych. Potencjał Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE czy stadion Cracovia. takie nowości zachęcają gości z innych krajów do odwiedzin.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta akcje nie tyczą się jedynie samego środka miasta, ale również są połączone z całym województwem małopolskim. Zatem zamiast narzekać lecz zobaczyć innowacje w które obrósł Kraków.
Następne lata – jeśli uda się zachowania tempa zmian – umożliwią Krakowowi stać się niezwykłą stolicą małopolski.
rozwój Krakowa